Мэдээлэл

Маgic соронзон эвлүүлдэг тоглоом нь хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, төсөөлөл, асуудал шийдвэрлэх чадвар болон критив сэтгэлгээг хөгжүүлнэ. Энэхүү тоглоомоор 14 наснаас дээш насны хүүхдүүд тоглох боломжтой. Та энэ тоглоомыг ашиглан хүүхэддээ үсэг тоо гэх мэтчилэн олон зүйлийг зааж сургах боломжтой юм.

Үзүүлэлт
Соронзтой хүүхдийн эвлүүлдэг тоглоом
  • Материал Хоргүй РР хуванцар + Ган+Соронз