Мэдээлэл

Хүүхдийн хувцас болон газраар нэг тараасан тоглоомыг хэрхэн шийдвэрлэх аргаа олохгүй хэцүү байгаа бол асуудлыг энэхүү хадгалах саванд даатгаж болно.

Үзүүлэлт
Хадгалах сав
  • Материал Хуванцар