Мэдээлэл

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хуванцар материалаар хийгдсэн хүүхдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй 14-өөс дээш насны хүүхдүүд тоглох боломжтой. Бууны сумыг 4-5 цаг усанд байлгаж 7-8 мм хэмжээтэй болсон үед ашиглана.

Үзүүлэлт
Снайпер
  • Материал Хуванцар
  • Сум Үрэл