Мэдээлэл

2019 оны Samsung RU7100 55" 4K Smart загварын зурагт нь нимгэн, орчин үеийн загварын шийдэл бүхий бүтээгдэхүүн юм. HDR технологийг ашигласан нь гайхамшигтай өнгөний ялгаралыг бий болгосон.

Үзүүлэлт
ТВ
  • Дэлгэц